Attende
Motor
BENSINMOTOR
Riksmål English

Luftmanifolden.

• For å løysa luftfilterhaldaren: Klem inn mothaken på høgre sida og lyft opp.

Demontering av luftmanifolden

  1. Trekk ut luftinntaket A og vri det framover.
  2. Ta av plastdekselet B. (Dersom nokon av festi sit att på dekselet: flytt deim attende dit dei høyrer heime.)
  3. Ta ut heile luftfilterhaldaren C og den grove gummirøyri D (kopla frå kontakten (trekk opp metallbøylen) og luftslangen).
  4. Fjern plastdekselet F i framkant av luftmanifolden (løys leidningane ved E). Ver forsiktig med slangen som går til kjølevæskebehaldaren.
  5. Skru ut dei 7 boltane.
  6. Kopla frå 2 kontaktar (den eine er på baksida) og 3 slangar.
  7. Lyft upp manifolden i framkant og skyv mot høgre for å hekta honom av i bakkant.

Montering av luftmanifolden

  • Stram boltane 4 Nm ±1. Stram deim deretter 8 Nm ±1.

• For å løysa luft­slangane: Klem inn det gule feltet.Opp

Rådi på desse sidene fylgjer du heilt og fullt på eige ansvar
leirdal.info is in no way affiliated with Automobiles Citroën

 © www.leirdal.info 


Valid XHTML 1.0 Transitional