Attende
Elektrisk
BATTERI
Riksmål English

Batteriet er plassert på vinstre side i bagasjerommet.

Fråkopling av batteriet når bilen ikkje skal flyttast på:

  • Alle dørene må vera opne.
  • Gearspaken må stå på P.
  • Parkeringsbremsi må vera .

Fråkopling av batteriet når bilen skal flyttast på:

  • Alle dørene må vera opne.
  • Hjulene må vera sikra med stoppe­klossar.
  • Gearspaken må stå på N.
  • Parkerings­bremsi må vera av.

Etter du hev kopla til batteriet att:
• Vent minst eitt minutt fyrr du startar bilen.
• Kontroller at alle ruter går heilt ned og heilt opp.
• Dersom du hev soltak, sjå instruksjonsboki.
• Still inn klokke, dato og ute­temperatur.Opp

Rådi på desse sidene fylgjer du heilt og fullt på eige ansvar
leirdal.info is in no way affiliated with Automobiles Citroën

 © www.leirdal.info 


Valid XHTML 1.0 Transitional