Framsida
Bremser
LUFTENIPPEL
Riksmål English

Lufteniplane

Ha for vane å løysa og stramma lufteniplane kvar gong du skiftar sumar/vinterhjuler. På den måten fær du litt LHM ut i gjengene slik at dei ikkje rustar fast. Og hugs å setja på hetter.


Problem

Avbroten luftenippel.                                                        Å få ut biten som sit att kann vera vanskeleg. Det kann fungera å varma honum kraftig upp, slå i ein torx-bits el.l. og skru ut når han hev kjølna att.

Det enklaste kann vera å skifta til ein annan caliper med OK luftenippel (bak). Framme vil det vera nok å byta halvcaliperen, dersom du hev same type.


Avbroten luftenippel
Avbroten luftenippel.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional