Forsiden
Styring
INDRE DEMPERLEDD
Høgnorsk English


Styreledd Hver gang du skifter sommer-/vinterhjul, eller har mistanke om at noe er galt, gjør du følgende:
Med hjulet opp fra bakken; vri det frem og tilbake og se om styrestaget (3) beveger seg inn og ut i demperleddet. Det skal bevege seg litt (det er en liten demping i leddet), men ikke mye.
Beveger det seg mye, eller du hører klikkelyd, må leddet byttes så fort som mulig.

Skifting av indre demperledd

Deler styring
Tegningen er lånt fra delelisten til Citroën CX

Varseltrekant
 1. Jekk opp fronten på bilen og sett den på bukker.
 2. Ta av hjulet.
 3. Vri rattet helt over mot motsatt side, skru av tenningen og ta ut nøkkelen slik at rattlåsen blir aktivert.
 4. Fjern trykket på hydraulikken (opne lufteskruen).
 5. Skru av mutteren (12).
 6. Rengjør, klipp av stripset og skyv belgen (5) helt inn.
 7. Bend opp låseblikket (6).
 8. Bruk 17mm fastnøkkel med kort skaft og skru av demperleddet der det er festet til tannstangen (A).
 9. Ta ut styrestaget (3) og sett det fast i en skrustikke.
 10. Merk NØYAKTIG mutterens plassering. (Legg en linjal el.l. inntil mutteren og merk (3) med tape på den andre siden av linjalen.)
 11. Skift indre demperledd (pass på at det nye har samme lengde).

Montering: Bruk skruelim og pass på å bende låseblikket (helst nytt) skikkelig på plass.

Få kontrollert forstillingen eller prøv å gjøre det selv.


Styreledd

• Indre demperledd (4) finnes i 2 lengder, det samme gjør ytre styreledd (du må dermed ha kort indre + langt ytre, eller omvendt).
• Slark i styringen kan skyldes at indre demperledd (4) er utslitt, eller at låseblikket (6) har sviktet, slik at indre demperledd er i ferd med å skru seg ut.

Bruk 8mm og 19mm fastnøkkel for å løsne mutteren (12) (sett fra undersiden).Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional