Forsiden
Styring
JUSTERING
Høgnorsk English

Justering av spissing

Vil du gjøre dette selv, kan du prøve følgende: Spenn opp snorer langsetter sidene på bilen, nesten inntil forhjulene. Mål fra snoren og til kanten av felgen. Gjennomsnittet av avstanden C og D minus N (N er hjulavstand forhjuler minus hjulavstand bakhjuler delt på to) skal være lik gjennomsnittet av A og B. A skal være litt større enn B (½ – 3 mm). Forskjellen på A og B må være helt lik på begge sider. (Måler du mot ytterkant av dekkene skal A være 1 – 4 mm større enn B.)

CX'en må være i normalhøyde med motoren i gang, dekkene må ha korrekt lufttrykk, og bilen må ha trillet fremover før du måler. Om du trenger å justere må forhjulene stå på noe glatt (f.eks. to metallplater med grease imellom under hvert hjul).


Justering
Tegningen er lånt fra Citroën CX Technical Description• Til å feste snorene i kan du f.eks. bruke to lange stenger som du fester til støtfangerne.

• C skal være lik eller litt større enn D (0 – 3 mm). Dersom dette ikke stemmer må du til og se på lageret i opphengsarmen.


Foran

Toe-in
                        Tegningen er lånt fra servicemanualen til Citroën CX                        

Bak

Toe-in
                        Tegningen er lånt fra servicemanualen til Citroën CX                        


Bak går det ikke an å justere spissing.Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional