Attende
Bremser
HANDBREMSER
Riksmål English

   NB! NB!
Før du føretek deg noko med hand­brems­kablane:

1 Kopla frå batteriet.
2 Dra hardt i den gule reimi nedi midt­konsollen.


Handbremsene

Dersom handbremsene hev sett seg fast: Opna rommet under armstødet millom seti og fjern gummimatta. Trekk hardt i den gule reimi. Hjelper ikkje det, kann du prøva å kopla frå batteriet og dra i den gule reimi att.
   Sit handbremsene fortsatt fast må du under bilen og prøva banka deim lause; evt. byta handbremsevaierane.
   Brett saman reimi og klem ho godt fast nedi fordjupningen der ho er festa.

Frå service­manualen:
WARNING: It is for­bidden to open the electric parking brake system in After Sales. If a mal­functioning of the electric parking brake is diagnosed, it is necessary to replace it. Changing of the parking brake cables does not necessitate opening of the electric parking brake system.Opp

Rådi på desse sidene fylgjer du heilt og fullt på eige ansvar
leirdalsboki.no is in no way affiliated with Automobiles Citroën

 © leirdalsboki.no 


Valid XHTML 1.0 Transitional