Men in Black II
1t 28min
MR. JONES  MR. SMITH

MEN IN BLACK II

Will Smith • Tommy Lee Jones

Bra denne ogso, men nokot slapp i høve til den fyrste.

Han er ogso merkverdigt kort, hev dei måtta klypt vekk kjedelege parti?