George of the Jungle
1t 28min
Walt Disney

George of the Jungle


Sprø film med masse dum humor, som faktisk fungerer glimrande, kanskje fordi hovudpersonen er so bra.

At gorillaen høyrest ut som John Cleese skadar heller ikkje...