Elling
1t 24min
Ingvar Ambjørnsens

Elling

Per Christian Ellefsen • Sven Nordin

Um tvo som ikkje hev heilt lett for å fungera millom oss vanlege folk.

Kanskje er det litt av desse tvo i oss alle...