Utan Diravi

Dei fyrste CX'ane (bortsett frå toppmodellen) hadde ikkje Diravi. Men Diravi kunde fåast som ekstrautstyr.

Modellane utan Diravi hadde heile 4½ omdreiningar millom fulle rattutslag og litt større ratt. Og berre èi akkumulatorkule.