AUTOMOBILES MORS


Det starta i 1851 med produksjon av kunstige blomstrar med metallstilk, i Paris.

Bilproduksjonen starta i 1897. Og fabrikken gjorde det glimrande i nokre år, mykje takka vera gode resultat i billaup. Men so gjekk det i nedyverbakke, og firmaet kom på rett kjøl fyrst etter at André Citroën tok yver styringi. Det vart likevel aldri som fyrr, og i 1925 kjøpte Citroën Automobiles Mors. Men det vart aldri laga fleire Mors-bilar etter det.


Kjelde: Brighton-early.com—Mors