Vidare uppyver

Å R S T A L

Til toppen


Det blir ikkje teke noko som helst ansvar for skade på verken levande eller daudt som fylgje av råd og vink du måtte finn på denne sida. Ein del av bileti og illustra­sjonarne er frå Pixabay.

© leirdalsboki.no