Vidare uppyver

Å R S T A L

P E I K A R A R

CSEM EMSC Defcon Level GPRC IQAir Earth NutritionFacts Quantum Speak Speak Project

Tropical Tidbits USGS VAERS United Network News United Nasa Worldview

Til toppen


Redaktør: Helge Leirdal.

Adresse: Fjørevegen 3, 6856 Sogndal.

Kontakt: Send melding her.

Ein del av bileti og illustra­sjonarne er frå Pixabay.

Det blir ikkje teke noko som helst ansvar for skade på verken levande eller daudt som fylgje av råd og vink du måtte finna på denne sida.

© leirdalsboki.no