Vidare uppyver

2011

22/7.

GEDIGENT LURERI

Me kann 'kje sjå heilt vekk frå at alt dette var eit stor­stilt skode­spel for å lura det norske folk trill rundt.

Fyrst og fremst er den offisielle soga heilt på tryne. Men djupt tragisk både slik ho blir fram­stilt og slik det verkeleg skjedde. Altso: um ikkje alt var eit skode­spel.

Det som fær meg til at lura er eit fjern­syns­intervju med tvo yver­levande frå Utøya heime­høyrande i Sogn & Fjordarne, der dei spring rundt ute i naturen. Dei er ekstremt muntre; held på at skratla seg for­derva, ser det ut til, som um dei veit noko me andre ikkje veit.

Eg trur det vart sendt på Vest­lands­revyen.

Stoltenberg D EN 22DE JULI var det terror­angrip i Oslo og på Utøya: I Regjerings­kvartalet gjekk det av ei bil­bombe, og på Utøya var det skyting. Det var berre éin gjernings­mann, og 77 menneskje omkom, i tillegg var det mange skadde. Men kvi­for segjer då Stolten­berg i denne talen (0:55) den 24de juli, altso tvo dagar etterpå, at 92 menneske­liv gjekk tapt?

So — er det me er vorte fortalt gjenom media korrekt? Det er mykje som skurrar, og mange mot­stridande utsegner. Det skjedde eksplo­sjonar i Regjerings­kvartalet, men me fær tru at liv ikkje gjekk tapt (tom bygning?). Påtalemakti hev forøvreg ikkje kunna legga fram noko som helst prov på at Breivik faktisk var i Oslo denne dagen. Berre påstandar.

At liv gjekk tapt på Utøya er det diverre ikkje tvil um, men voneleg ikkje i so stort omfang som me er vorte fortalt. Det er heller ikkje tvil um at det var meir enn éin gjernings­mann. For — det myndigheiterne påstår: at Breivik klarde å skyta 135 menneske i løpet av ein knapp time på eit stort område — altso 2-3 i minuttet (!!) — det er heilt vanvittig! Dei må tru det norske folk er ein haug med idiotar.

REGJERINGSKVARTALET
BOMBA

Gjernings­mannen hadde angiveleg planlagt dette i mange år, men valde likevel å sprenga bomba etter arbeids­tid på ein fredag og i ferie­tid; altso då det var minimalt med menneske i bygningen (eller ingen?). Og tids­punktet var knapt ein halvtime etter at bered­skaps­troppen hadde avslutta ei fem dagar lang øving med nøyaktig same tema:

Alle tjeneste­mennene fra bered­skaps­troppen som deltok i Regjerings­kvartalet etter bil­bomben og senere kom i land på Utøya og pågrep Anders Behring Breivik, hadde tidligere samme dag og i dagene i forveien deltatt i trening på et helt likt scenario.

Ifylgje VG spring gjernings­mannen vekk frå bombebilen iført Delta-uniform og med hjelm og visir. Og det hev jo personen på biletet. MEN — i bombe­filmen lenger nede her (biletet t.h.) upp­lyser vakti at gjernings­mannen var iført vektar­uniform og sjølvsagt då UTAN hjelm og visir. "...en kar i vekter­uniform, som kommer ut av bilen ... ser ut som han har en rund logo på armen, så jeg tror det er en Vakt­service-uniform."

Jens Stolten­berg: «...så er alle stats­rådene i sikker­het, det var jo midt i sommer­ferien, få var til­stede i regjerings­bygget...»

One explosion appeared to have occurred on an upper floor of a main government building; every window on the side of the building had been blown out.

CNN 

Me fær sjå tilsette i justis­departe­mentet som tydeleg er sminka med måling, og ho med pinnen gjenom hovudet må faktisk ta bussen i staden for å bli frakta med ein av ambu­lansarne som står der. Vart desse lurt/trua til å vera med, ved at dei i utgangs­punktet trudde dei var med på ei øving?

Ho med pinnen er svært lite truverdig. Ho segjer ho stod vend mot glaset då bomba eksploderte, men måtte i realiteten havt ryggen til og med hovudet i ein veldig rar vinkel. Og ho segjer både at ho fekk voldsomt ilt i hovudet og kjende at pinnen var der med det same, og at ho ikkje kjende noko og ikkje visste at pinnen var der fyrr ho var ute på gata. Og ho blir ikkje samd med seg sjølv um ho var i åttande, tiende elder ellevte etasje. Og den svære "bandasjen" ho seinare hadde på seg dekka verken inngangssåret elder utgangssåret.

«DETTE MÅ VI ALDRI, ALDRI MER SNAKKE OM»

– Moren fortalte hvordan en større bygnings­del falt ned foran bilen og skremte barna alvorlig. På vei ut fra Oslo sier den ene datteren «Mamma, dette må vi glemme, dette må vi aldri, aldri mer snakke om.» – Disse jentene hadde fått innblikk i en annen verden. Den ene jenta sa «Om vi hadde dødd i Regjerings­kvartalet, så ville ikke pappa kjent oss igjen». Det er en ganske tung bør å legge inn i et barns liv, sa Winje.

AFTENPOSTEN 

«EN TYNN TRÅD»

– Jeg så en annen mann som slepet seg bakover med armene. Det så ut som det høyre benet hang i en tynn tråd.

BERGENS TIDENDE 

Dette er komplett nonsens. Var dette verkeleg tilfelle, var det i sofall ein kriseskodespelar med amputert fot som hadde protesa hengjande i "en tynn tråd".

«VELTET»   «STROPPET FOTEN»

Han husker ikke at han falt, reiste seg opp, løp noen meter og veltet igjen. Vestli oppdaget at den høyre foten hans var stygt skadet og det kom to personer til som stroppet foten hans. Disse var tilfeldig forbi­passerende. Så kom kona og en kollega løpende ut av bygget.

AFTENPOSTEN 

"...det kom to personer til som stroppet foten hans. Disse var tilfeldig forbi­passerende."  Duverdi...

IKKJE TIL Å TRU

Utsprengt vindauga – Det som overrasket oss mest, var at det skulle være så jævlig også oppover i etasjene, skyter Weiby inn.  Det har vært ekstreme krefter i sving. Vi snakker tross alt om rom som ligger nesten 50 meter oppe i lufta. Man må nesten se det for å begripe det, fort­setter Glenne.

NRK 

Skaderne er like store heile vegen upp. Hadde dette verkeleg vore forårsaka av ei bil­bombe vilde det vore store skader nede og små uppe. Det er logisk. Spreng­krefterne hev kome innan­frå, sameleis som med bygningen i Okla­homa City. Ikkje vanskeleg å sjå kven som står bak.

UTØYA
POLITIMANN BERNTSEN

Han ser Berntsen bli skutt i hodet, bakfra. På under en meters hold. Han faller sammen.

AFTENPOSTEN 

VG skriver at Berntsen ble skutt og drept da han forsøkte å redde flere unge. Ifølge vitner skal han ha kastet sønnen i sikkerhet bak to jenter før han gikk mot draps­mannen og selv ble skutt og drept.

AFTENPOSTEN 

Lés dette ein gong til: "...kastet sønnen i sikker­het bak to jenter..."

MS THORBJØRN

Den pansra ferja med berre nokre få personar ombord, deri­millom AUF-leiaren (som på dette tidspunkt var sikker på at Norìg vart utsett for eit internt stats­kupp) og råd­givarar, reiste frå Utøya knappe fem minuttar etter skytingi byrja. Ferja vart teki nesten tri kilo­meter nord­over og med vilje køyrt på grunn. Det var tydeleg at ho ikkje skulde nyttast til rednings­arbeidet, som ho jo var ypparleg eigna til, samt frakt av politi­folki som etter kvart kom.

Mykje tyder på at alt dette var sterkt mot kapteinens vilje. Han hadde visstnok ogso tvo døtre på Utøya denne dagen, og desse reiste han altso i frå??

Her er forøvreg ein merkeleg artikkel (skriven av kven?) der det t.d. ikkje blir nevnt at ferja vart køyrt på grunn, og at kapteinen bala lenge med å få henne laus att, noko han til slutt greidde ved å ta eit tungt køyretøy ombord for å endra tyngde­punktet.

TOTALT UDUGELEG POLITI?

Dei fyrste væpna politi­folki som kom fram reiste ikkje over til øyi, slik dei var forplikta til.

Klikk på symbolet uppe t.h. på kartet for å få det i full­skjerm, og for å sjå den latter­lege ruta til bered­skaps­troppen. Her kann du ogso velja um du vil sjå terrenget som bilete eller kart.

Bered­skaps­troppen tok ein utruleg lang omveg: Dei køyrde 3,6 km forbi Utøya og deretter 3,6 km attende i ein uegna båt (som fort tok inn vatn og fekk motor­stogg), i staden for å stogga ved Utøya og der­etter 6-700 meter med båt. Det var visst­nok båtar til­gjengeleg der. Eller?

"–De kom hur många som helst, de kom en jævla massa sam­tidigt. Men de kunde inte göra så mycket, för de hadde inga båt. De kom ju bara til kaien, för båten var ju trasig. Så de var ju tvungna til att få tag i en ny båt för att ta seg över."

So dei hadde altso ein båt der, men han var øydelagd (sabotert?). Kven hadde gjort det? Men uansett, um no den einaste båten dei hadde til­gjengeleg måtte starta 3,6 km vekke (noko som er full­stendig tullete, ein slik båt kunde dei sett på vatnet kvar dei vilde), vilde jo det einaste for­nuftige vore at ein person kom med båten og so plukka upp resten i Ut­vika.

At folki i Beredskaps­troppen er so ravande dumme som dei står fram her, hev eg inkje tru på. For: der stod dei altso rådville og båtlause på Utvika­kaien, og so i staden for å venta på båten hoppa alle som ein i bilarne sine att og køyrde 3,6 km nord­over! Og so saaakte sud­over i noko som mest sveipa eit bakstet­rau.

Det vart ikkje nytta til­gjengeleg heli­kopter, som kunde vore på plass på fåe minuttar. Med skarp­skyttarar om­bord.

Som me sér var alt nøye lagt upp til at skytingi på Utøya skulde få pågå uforstyrra i minst èin time.

«Utvika-stranden var stedet for det mest fatale regel­brudd i norsk politis historie.»

Professor Ole Gjems-Onstad 

– Du altso, no skal du høyra her, me tek og reiser til Danmark og so padlar me i kajakk derifrå, for det vil han 'kje venta seg! Då vil me hava yverraskelses­momentet på vår side, sér du.

DÅRLEG HUGSE?

Flere ganger var masse­morderen like i nærheten og hun brukte anledningen til å se nøye på ham.
   – Jeg tenkte at jeg skulle se ham, vite hvordan han så ut. Hvis han kommer seg fra øya, så skal jeg vite hvordan han så ut.

   Etter en lang, lang stund kom en politi­mann inn i teltet og spurte om hun med hode­skaden var bevisst. Hovland fryktet at han var masse­morderen.
   – Enten dør vi eller så er han ekte, tenkte jeg.
   Hun tenkte på hva hun skulle svare ham.
   – «Hva er det siste jeg skal si før jeg dør», tenkte jeg.

Dette må vera uppdikta, for fyrst ser ho svært nøye på fyren for å vera heilt sikker på å kjenna honom att, men — når det so kjem ein politimann inn i teltet anar ho brått ikkje kor­leis draps­mannen ser ut.

AFTENPOSTEN 

«NØDDREN»

  Grønnestad var skutt i skulderen, og kulen hadde ekspandert og punktert lungen hans og knust to ribbein. Han for­klarer at han hadde vondt for å puste, og at han etter hvert mistet følelsen i fingre og tær. Til slutt kom to politi­menn.
  – De hadde en annen holdning enn politi­mannen jeg hadde sett. Jeg ropte hei for å få kontakt, dem kom bort, spurte hva jeg het, om jeg var skadet. De sa jeg hadde en punktert lunge, og satte inn et nøddren. Så bar de meg bort til rocke­teltet, her ble jeg lagt i armene på ei jente.
  – Broren min studerer medisin, og han var på et fore­drag med en helikopter­lege som beskrev hvordan han fraktet meg vekk. Ett kvarter til... Et kvarter til så hadde ikke jeg vært her i dag.

AFTENPOSTEN 

Politifolk som klarar å sjå at han hev punktert lunge og set inn dren — dette kann jo umogeleg vera sant.

EIN LITEN GUT

– Jeg kan ikke svømme. Derfor kastet jeg meg i vannet. Han skjøt i vannet rundt hodet mitt, men han traff meg heldig­vis bare en gang i foten. Så gjemte jeg meg bak en stein i vannet.
   – Da jeg så at politiet begynte å hjelpe de som lå på stranda, reiste jeg opp og satte meg på steinen, forteller han.
   – En liten gutt kom bort til meg og spurte om jeg var skutt. Jeg svarte ja, og gutten ropte til politiet «han er skutt overalt». Da kom en av politi­mennene nesten med en gang og hjalp meg. Han var utrolig snill. Han tok blant annet en del av pistolen sin og bandt den til armen min for å stoppe blødningen fra skudd­såret, for­teller Hussein.

DAGBLADET 

Ein liten gut kom bort til honom der han sat på ein stein langt utpå vatnet; og etterpå kom ein politi­mann bort til honom og brukte pistolen sin til å forbinda skotsåret i armen (men var ikkje skotsåret i foten?). So, Dag­bladet, dette er vel upp­dikta?

Og — eg var den 4de juli 2012 i kontakt med journa­listen som skreiv artikkelen i Dag­bladet der eg spør um skot­skaderne i føterne/­armen, og ho er samd i at det høyrest merkeleg ut, men at Kazemi hev god­kjent alle sitati i artikkelen. Ho trur difor ikkje at noko der er feil. Kazemi hadde fortalt henne at han vart skoten etter mange gonger mot yver­kroppen, men at han hadde ein stor boble­jakke på seg, og at skoti gjekk gjenom jakken og ikkje trefte honom. Ho rekna med at det må ha vore eit streif­skot som ikkje skada honom so voldsomt, som politiet stoppa med pistolen. Vidare tilbaud ho seg å ringja Kazemi for å avklara dette, og ogso spyrja um kor­leis ein liten gut kunde koma burt til honom medan han sat på ein stein langt utpå vatnet. På fyrste forsøket fekk ho ikkje kontakt avdi tele­fonen hans var av­slegen, men ho vilde prøva att seinare. Og so vart det brått stilt frå den hyggelege journa­listen. Eg sende ein liten purring den 9de juli 2012, men utan å få svar.

TVO TIMAR, ELLER KORT TID ETTER?

Dagbladet — Aftenposten: Kven av deim er det som ikkje fortel sanningi her?

Aksjons­mannen fra Delta, også kalt opera­tør, holdt vakt over Breivik i nesten to timer ved Syd­spissen på Utøya før terro­risten ble fraktet til det første avhøret i hoved­huset.

DAGBLADET 

Det første, inn­ledende av­høret fant sted i hoved­huset på Ut­øya kort tid etter på­gripelsen.

AFTENPOSTEN 

JOGGA DEI, ELLER GJEKK DEI?

Aftenposten: Kva er det som ikkje er sant her?

De føres ut av bygget, alle jogger mot hoved­huset og der­etter ned til MS Thor­bjørn.

AFTENPOSTEN  

«Vi måtte gå på rekker med hendene synlig og ikke gjøre brå bevegelser. Langs stien står svart­kledde politi­menn.»

AFTENPOSTEN  

FLEIRE GJERNINGS­MENNER

En rekke vitner skal ha be­skrevet at de så to gjernings­menn — og i mot­setning til på­grepne Anders Behring Breivik hadde ikke den andre mannen politi­uniform på seg.

DAGBLADET  

Etter at Anders Behring Breivik var pågrepet, fikk politiet en rekke meldinger um flere gjernings­menn på Utøya.
   «Tre til fem terro­rister med to­hånds­våpen og kikkert­sikte. Det kunne være spreng­stoff på øya.» Slik har politiet i Nordre Buskerud og ledelsen i politiets bered­skaps­tropp sagt at de så for seg situa­sjonen da de var på vei til Utøya 22. juli.

AFTENPOSTEN  

Vitner som klarte å komme seg fra øya i live, hevder at det ikke bare var en, men flere gjernings­menn som skjøt vilt rundt seg på Utøya fredag kveld.
   På sin Facebook-side for­teller også Torbjørn Vereide, leder for Sogn og Fjordane AUF, det samme.
   – Skytterne kledde seg ut som politi, så lurte dei oss til å komme fram før dei begynte å skyte oss, skriver han.

NRK  

Som VG Nett meldte tid­ligere i dag for­teller en rekke av ung­dommene som over­levde skyte­massakren på Utøya at det må være to gjernings­menn. Flere har også be­skrevet ut­seende på mann nummer to til VG.
   Ved­kommende var ikke iført politi­uniform, slik Anders Behring Breivik (32) var da han ble på­grepet og siktet for terror­angrepene i Oslo og på Utøya

VG  

I løpet av dei nesten to timane inne på gøyme­staden var dei heilt over­tydd om at det ikkje kunne vere berre ein gjernings­mann. Eg høyrde tydeleg at det kom skot frå ulike sider av øya på same tid, fortel Kjetil Klakegg Berg­heim. – Eg veit fleire som har regi­strert det same. Skrika kom også frå ulike retningar. Så eg er heilt over­tydd om at det var to gjernings­personar. Det må det ha vore.

BERGENS TIDENDE   Kopi av artikkelen  

Ung­dommer VG har snakket med beskriver imidler­tid også en annen gjernings­mann — som ikke var iført politi­uniform.
  Ved­kommende var i følge dem rundt 180 centi­meter høy, hadde tykt mørkt hår og så nordisk ut. Han hadde en pistol i høyre­hånden og et gevær på ryggen.
  – Jeg har over­bevist om at det var to personer som skjøt, sier Aleksander Stavdal (23).
  – Jeg snudde meg mens jeg løp fra stedet. Jeg så hvor­dan de bare plaffet ned folk. 15 og 15 ble drept i slengen.

VG  

Jens Stolten­berg i Lindmo-programmet fredag 19. oktober 2018 (46:30): "Det var før de begynte å skyte på Utøya." Um du hev høve til å sjå dette: legg merke til rykket program­leiaren gjerer med munnen når Stolten­berg seier "de".

Kann 'kje vera enkelt for desse som stend bakum: Stolten­berg må vera som at hava ein laus kanon på dekk.

Som me sér var det mykje snakk um fleire skyttarar, MEN — so var det som um nokon hadde stengt ein krane, for frå èin dag til neste vart det HEILT slutt. No vart det med eitt berre èin gjer­nings­mann. Artikkelen um Klak­egg Berg­heim i BT vart til­og­med fjerna! Og han gjekk brått frå det han hadde sagt. Vart han ut­sett for trugs­mål og/­eller be­stik­kelse?

Ikkje Breivik

Og sjå på dette biletet som skal vera teke av Brei­vik i strand­kanten frå heli­kopter: Brei­vik var ikkje skalla og mørk­håra på dette tids­punktet slik som denne figuren. So dette er IKKJE Brei­vik. Og styres­makterne VEIT at dette ikkje er Brei­vik, men like­vel held dei hard­nakka fast på at han var åleine. Kvifor?

Det var ifylgje Øvre­botten heile 9 skyttarar på Utøya. Og dei fekk lov til å driva på i over ein time, heilt ufor­styrra!

«SAMLER INN MOBILER PÅ UTØYA»

Oslo politi­distrikt og Kripos har bestemt seg for å samle alt av elektronisk utstyr med opptaks­mulighet og lagrings­kapasitet fra Utøya.

DT 

Kanskje lurt...


FYRR
27DE MAI

Red flag Psykiatar og AP-politikar Øystein Mæland var politi­direktør i perioden mai 2011 — august 2012, som den aller fyrste ikkje-jurist til å ha ein høg stilling i politiet. Han var heilt utan fagleg bak­grunn.

10DE JUNI

Klikk på symbolet uppe t.h. på kartet for å få det i full­skjerm, og for å sjå den merkelege ruta til "foto­grafen". Her kann du ogso velja um du vil sjå terrenget som bilete eller kart.

Ein trøndar på heim­veg havna inn på garden der Brei­vik laga bomba. Men, for å ha gjort det måtte han køyrt etter den smale bygdar­vegen som gjeng forbi garden — og altso på feil side av elvi — heilt frå Elve­rum til Rena (el. Åsta), noko som er over ein halv times køyring. Og han hadde berre eit kort upphald, men tok likevel heile 200(!) bilete. So, Adressa, bit de på kva som helst?

Under en stopp på bil­turen fra Oslo til Trond­heim 10. juni havnet trønderen inne på tunet til terror­siktede Anders Behring Breivik.

ADRESSA 

14DE JUNI

Red flag Forsvarets etter­retnings­teneste gjorde noko dei aldri hadde gjort fyrr: dei la fram den aller fyrste offentlege trugsel­vurdering mot Norìg.

20DE JULI

Sjå korleis Aften­posten prøver å forvirra med datoarne: “OPP­DATERT: 12.­OKT.­2011 16:51 | PUBLI­SERT: 17.­MAR.­2010 17:23”. Men rett dato er 20de juli 2011, altso berre tvo dagar fyre terror­åtaket.

Anti-terror­politiet avfyrte spreng­ladninger under en øvelse midt i Oslo, to hundre meter fra Operaen, men glemte å gi beskjed til publikum.

AFTENPOSTEN 

Gløymde dei verkeleg det...


ETTER
TVO TIMAR

Sønnen er likevel i live. Hun får to tele­fon­numre hun kan ringe for å finne ut hvilket syke­hus han ligger på. Politi­folkene overtar, og prøver å finne svar. De ringer og under­søker. Etter to timer kommer politi­folkene bort til bilen igjen. De for­teller at det er gjort en skjebne­svanger feil fra politiets side. Sønnen er likevel ikke i live.

BERGENS TIDENDE 

Svært usann­synleg: ho må sjølv finna ut kva sjuke­hus sonen ligg på, og politi­folki står i vegar­kanten og ringer i heile tvo timar: «Etter to timer kommer politi­folkene bort til bilen igjen.» Dette er reinspikka tøv.

GRAVFERD

Berntsen var Kron­prinsesse Mette-­Marits ste­bror. Slottet hadde på forhånd varslet at Kron­prinsessen ikke kom til å delta i be­gravelsen, da hun deltok i minne­markeringen for Berntsen i Hokk­sund mandag 25. juli.

DAGBLADET 

BREIVIK STERKT PLEIE­TRENGANDE?

Det vekte STOR undring at Breivik berre fekk tvo av hundrad mogelege poeng i ein psykiatrisk test:

– Med en GAF S-score på to er du ikke stand til å foreta seg noe som helst. Det representerer en vegeterende tilstand. Dette er ikke i tråd med slik jeg opp­lever skalaen som en konti­nuerlig størrelse, sier senior­forsker Geir Pedersen ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitets­sykehus. ; Under 10 er du sterkt pleie­trengende, og må mest sann­synlig serveres mat, vaskes og kles på. Du er ikke stand til å redegjøre for deg. Før terror­angrepet var det nok ingen som tenkte at ved­kommende måtte tas hånd om på dette nivået.

AFTENPOSTEN 

REKONSTRUKSJONAR

Dei brukte 41 millionar på å bygga um rett­salen, men vart han sikrare? Kasta ikkje ein tilskodar ein sko på Breivik? Og dei re­konstruerte “bomba” og sprengde henne, og dei “rekonstruerte” skytingi på Utøya med Breivik i band i 8 timar og NO med politihelikopter — alt saman totalt unødvendig og noko stort TØV!!

«VI SER DERE NÅ»

Merkeleg song; fekk meg til å tenkja på «Balladen um Morgan Kane» ...

Morgan Kane er uppdikta; han hev skote mange menneskje; og som me fær høyra i balladen: «å skape fred med vold er aldri lett».

«Han sprengte en bombe og dro til en øy. Der skjøt han ned unger som om det var gøy. Han sa det var grusomt, men at han var nødt. Selv om det var brysomt så smilte han støtt.»

NRK 

LJODLOGGEN

Politiet i Asker og Bærum har slettet lyd­loggen fra 22. juli. Dermed er det umulig for 22. juli-kommi­sjonen å etter­gå inn­holdet i sam­talene til og fra opera­sjons­sentralen.

Aftenposten 

«HER PARKERER TERRORISTEN BOMBE­BILEN»

Då fær me endeleg sjå honom som parkerer “bombe­bilen”, men liknar mykje på figuren i rett­salen, det gjerer han ikkje. Og han hev fyrst vektaruniform, men so brått fær han deltauniform med hjelm og visir og pistol i neven (ifylgje Norìgs største dusteavis).

Og no skulde me vel ogso fenge sétt bombe­bilen eksplodera, men nei, slett ikkje. Pussig... svært pussig... me fær berre sjå området etter at bomba hev eksplodert...

NRK 

DET PLAN­LAGDE MINNE­MERKET

Det er tydelegvis svært viktig for staten å få på plass eit so voldsomt synleg minne­merke. Kvifor?

«Idet vi trodde at vi har nådd et bunnivå av hvordan staten velger å behandle «naboer» og 22. juli-heltene, så overrasker staten oss igjen», skriver saksøkerne i en presse­melding.

DAGBLADET 


"RETTSAKI"

Advokaten og Breivik

Bileti er lånt frå Aftenposten, video: Aftenposten video (No hev dei fjerna videoen, ikkje uventa...)

Her på same biletruta (00:06) hev både advokaten og Breivik fenget SAME problemet med eine augat... Sjå ogso her.

Vidare nedanfor her sér me fleire merkelege Breivik-auge, og nokre ruter der dei hev vore svært uheldige med ani­masjons­filmen sin...

Tabbe Tabbe

Rettnok er det vel eigent­leg ikkje anima­sjons­film, men deri­mot ut­kledde skode­spelarar som er digi­talt mani­pulerte i etter­tid. Vilde du tru at det er ein kvin­neleg skode­spelar som spelar Brei­vik i rett­salen? I so­fall, og um det er henne eg tenker på (ho hev i sofall endå ein rolle her), hev dei ikkje endra so mykje heller, akkurat same nasen, nesten same munn, same auge (ikkje brukt kon­takt­linser for å endra augna­farge), same øyre (berre dytta litt ut i ned­kant). Stemma er nok litt for­dreia, noko som for­klarar kvifor dei måtte setja upp glas­vegg millom Brei­vik og journa­listarne i rett­salen. Men lik­skapen kann jo ogso vera til­feldig.

Tabbe
Tabbe Tabbe

Dette er 02:22 ut i filmen. (Klikk på bileti for å sjå deim større, og klikk på nederste ruta for å sjå filmen. Eller... no er filmen fjerna, og det var vel ikkje uventa...)

KRISTOPHER SCHAU

Komiker, musiker og for­fatter Kristopher Schau (41) skal dekke terror­retts­saken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett for Morgen­bladet.

AFTENPOSTEN 

UNDRING I UTLANDET

Det er to ting britiske kommen­tatorer finner helt spesielt ved den norske retts­saken: Hvordan er det mulig å be­handle denne masse­morderen med en slik vennlig respekt, og hvordan er det mulig for de på­rørende og over­levende å sitte — time etter time — og ikke fordra en mine?

AFTENPOSTEN 

– Jeg ville trolig gått over gulvet i retten, med ønsket om å an­gripe, faktisk med ønske om å drepe ham. Jeg tror det ville vært en lang kø av folk bak meg. Jeg for­står ikke hvordan norske familier har taklet det, sier han.

AFTENPOSTEN 

SKOKASTING

En person fra andre rad på tilhører­benken hoppet opp og kastet en sko [Nike?] på Breivik som sitter noen få meter unna. Det hele skjedde svært raskt. Ved­kommende ble tatt hånd om av politiet og dratt ut av salen, mens han roper på engelsk: «Go to hell, go to hell, you killed my brother».

VG 

SVÆRT UVANLEG

Advokatene har fått en helt spesiell opp­gave som er høyst uvanlig i norske straffe­saker. Etter at retten har fått et sammen­drag av obduksjons­rapporten, leser bi­stands­advokaten opp en kort omtale av avdøde mens portrettet til ved­kommende vises på skjerm i retts­salen. En slags kort­fattet nekrolog. En siste hilsen fra familie og venner. Det gjør dypt inntrykk når stemmen til bi­stands­advokaten brister. Da kan vi bare tenke oss hvor­dan de etter­latte har det.

AFTENPOSTEN 

«Sier nei til mer 22. juli-åpenhet»

For­klaringene fra flere av de mest sen­trale og viktige øyen­vitnene til 22. juli-­terroren skal forbli nedlåst i Riks­arkivet på Sogns­vann.

AFTENPOSTEN 

22. juli-informasjon holdes hemmelig i 60 år.

AFTENPOSTEN 

Kvifor?? Kva er det som ikkje toler dagens ljos? Ein anar ei gruppe folk her som er so nervøse for å bli avslørte at dei er i ferd med å gjera i buksa.

SONINGEN

Breivik soner naturleg­vis i full isola­sjon, heilt adskilt frå dei andre fangarne, med besøk berre frå profesjonelle aktørar...

Fjotolf Hansen

Terrordømte Anders Behring Brei­vik har byttet både fornavn og etter­navn. I folke­registeret står han nå oppført som Fjotolf Hansen.

AFTENPOSTEN 

Ja ja...

«Spinning på en løgn»

En rapport som for­ut­setter at en amatør uten å kunne skyte, helt alene skjøt og drepte 68 mennesker og skadet 66 andre på en times tid på et rela­tivt stort geo­grafisk om­råde, når massa­kren ble gjort av en hel gruppe profes­jonelle mordere som jeg kan navn­gi flere av, om jeg vil, er så useriøs og full av løgn at det er utrolig at Russ­lands mario­netter i Oslo tør å spinne videre på den. Sammen med pressen. Like­vel gjør fronten av en re­gjering nett­opp det. Slik denne fronten har gjort siden 2012. Den kan ikke ha høye tanker om be­folkningens intelli­gens.

Det er ikke fysisk mulig for ett menneske samme hvor god vedkommende skulle være med våpen, å skyte og drepe og skade to mennesker i minuttet i løpet av en time, og det med ett våpen i hver hånd, hvorav det ene er et automatvåpen som er vanskelig å skyte med uansett. Bare å bære all ammunisjonen ville være umulig.

Norulv Øvrebotten 

Utøya-filmen

Og so hev dei altso laga film frå hendingi... litt ironisk er det at dei brukar eitt av bileti mine (båten) her, og det biletet er forøvreg ikkje frå Utøya, men frå Hafslo i Sogn & Fjordane.


OG KVIFOR skjedde denne ufjelge hendingi? Jo, det er heilt klårt for å terrorisera det norske folk, og for at fenga enno meir kontroll. Huff, TERROR, me må ha meir væpna politi, strengare våpenlover, meir yver­vaking o.s.b.

Og dette stykket eg hev her ser ut til å vera ein del av terroren. For det eg meir enn antydar her gjerer jo alt so mykje verre. Det er som um du som liten unge brått finn ut at foreldri dine er masse­mordarar. Det er ikkje mykje kjekt.

Eg fjerna 22/7-stykket ei kort tid då det stod som eigi side, og ikkje mange dagar etter byrja politiet (politi­meistaren i Florø) med sjikane. Då eg konfronterte honom med det, sa han at det ikkje var etter eige hug­skot, han hadde fenge ordre um det. Men so snart eg hadde fått starta denne sida (Som åri gjeng), der 22/7-stykket no er, vart det heilt stilt att. Kor­leis skal me tyda dét?

Peikarar

 Norulv Øvrebotten

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

Norsk terrorbombing yver Libya.

N ORIG BIDROG til NATO sin sju månader lange massakre med seks F16-­fly som sleppte 588 bombor yver Libya. Pilotarne måtte under dei fleste uppdragi plukka ut mål på måfå(!!), og sleppte bombor i tett­bygde by­strok. Dette bidrog til enorme lidingar, eit øyde­lagt land og ein voldsom flyktninge­straum.

Bombingen vart av politi­karane i Nor­ge heilt feil­aktig fram­stilt som ein del av kam­pen for de­mo­krati og men­neske­rettar i Mid­t­aus­ten. Målet var å fjerna oberst Gad­dafi frå makti. Men resul­tatet vart at Afrikas mest vel­fun­gerande land vart lagt i ruinar.

Det verkelege målet var å behalda kon­trollen yver Afrika. Gaddafi vilde fri dei afri­kanske statarne frå det vestlege tyran­niet ved å inn­føra eigen valuta. Som all­tid er det pengar og verds­herre­døme det dreier seg um.

Under Gaddafi sitt styre hadde alle gratis straum, låne­renta var 0%, alle skulde etter­kvart få seg hus (nygifte fekk tilsv. NOK 400.000 for å skaffa seg ein stad å bu), utdanningi var gratis (ein fjerdedel av innbyggarane hadde universitets­utdaning), dei som ynskte å starta gards­drift fekk alt dei trong til det gratis, dei som ikkje fann helse­hjelpi dei trengde i Libya fekk dekka alle utgifter til å gjera det utan­lands, ved kjøp av ny bil dekka staten halv­parten og bensinen kosta tilsv. NOK 1,30 for literen, ny­utdanna som ikkje fekk arbeid fekk utbetalt det dei vilde fenge i løn frå staten til dess dei kom i arbeid, alle innbyggarane fekk ein del av inn­tekterne frå oljesalet (tilsv. NOK 4.000 kvar månad), mødrene til nyfødde fekk tilsv. NOK 40.000, brød var so billeg at det i praksis var gratis, kvinnorne var fullstendig likestilte med mennerne, Libya var gjeld­fritt og hadde eit mykje betre demokrati enn vestlege land. Og det var fullstendig trygt å bevega seg utandørs.

Det er klart at svini som styrer verdi ikkje kunde lata slikt fortsetja, so dei sette i stand falske fl­agg-opera­sjonar og stygg (og fullstendig usann) ryktespreiding og der­etter ei totalt øyde­leggjande bombing. For å få att full kontroll over olje­produk­sjonen i Libya og øyde­leggja valutaen. Me snakkar her um bandittar av aller, aller verste sort, som ikkje berre myrda Gaddafi men kanskje ogso so mange som ein million andre uskuldige menneske (offisielt 30.000). Og Norìg bidrog med nesten 600 bombor — kor mange tok dei livet av, og kor mange menneske vart livs­varigt skadde?

NATO used the same tactic that Is­rael used during the two Qana massacres. After the first three bombs dropped at around 11:00 pm (2100 GMT) on Monday, August 8, many residents of the area ran to the bombed houses to try to save their loved ones. NATO then instantly struck with more bombs slaughtering 85 Libyans.

Salem-News 

Det høyrer med til soga at Stor­tinget etterpå IKKJE vilde hava ei ekstern gransking av Norìgs bidrag i militær­operasjonen — det vilde jo kunna føra til smerte­fulle sjølv­erkjenningar... politikarane vilde måtta stå til ansvar for sine fatale ved­tak. FEIGT!

Professor Øyvind Øste­rud: “En skulle kanskje tro at det lå et minste­mål av kunn­skap til grunn når det tas skjebne­tunge avgjørelser i verdens­politikken. Eller at aktørene hadde lært av tidligere fadeser. Men slik er det ikke.”

2010

Synnøve Fjellbakk Taftø.

Politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø.

   

H O VART tvangsinnlagt (endå ein gong) tvo dagar etter ho hadde publisert denne artikkelen: Globalistenes fremste agent. [No er naturleg­vis artikkelen fjerna...]

Lés gjerne bøkerne hennar: Skjoldmøysagaen og Nornes beretning. Sjå ogso BmOnline.

S LIK BLIR DU politisk fange: Du blir for­gifta nattes­tid utan at du er klar over det (be­døvelses­gass og der­etter sprøyte), noko som fører til at du dagarne etter­på upp­fører deg som ein "galning". Familien din fær deg tvangs­innlagt, og so blir du utsett for medisi­nering. Enkel upp­skrift, ikkje sant?

Og dei sokalla psyko­patarne (som heller ikkje hev psykisk sjuk­dom, etter­som det ikkje finst noko slikt: dei er rett og slett berre dritt­sekker), som i eldre tid gjerne søkte seg inn i preste­skapet, dei trivst no godt i helse­vesenet. Der kann dei ut­falda seg utan hemningar.

2005

7/7 London bombings.

Buss

D EN 7DE JULI GJEKK det angiveleg av tri bombor i under­grunnen i London, og ein time etterpå ei på ein buss. 52 menneske omkom og 700 vart skadde.

MEN — kvifor er det eit VELDIG tydeleg merke etter ei METALL­SAG på bussen? (Klikk på biletet for å sjå heile.) Vilde bussen sett slik ut etter ein bombe­eksplosjon? Det er lett å sjå at heile toppen av bussen er saga av. Og vilde folki uppå bussen sett so friske og uppegåande ut etter ein slik voldsom eksplosjon? (Det er til og med tvo ein­egga tvillingar å sjå uppå der;) Latterleg!

Og sjølvsagt: denne "terroren" var heilt identisk med ei nyss gjenomført øving...

POWER: ...at half-past nine this morning we were actually running an exercise for, er, over, a company of over a thousand people in London based on simul­taneous bombs going off precisely at the railway stations where it happened this morning, so I still have the hairs on the back of my neck standing upright!

2001

World Trade Center.

D EN 11TE SEPTEMBER 2001 vart det meldt um terroråtak på World Trade Center i New York. Den offisielle (lygnaktige) fram­stillingi går ut på at fire passasjer­fly vart kapra, og tvo av deim vart flogne inn i kvart sitt tvilling­tårn slik at dei kollapsa. Og so datt bygning 7 ned ei stund etterpå heilt av seg sjølv. Det tridje flyet vart floge inn i Pentagon (verdens best verna bygning), og det fjerde, som var berekna på The White House eller The Capitol Building, styrta. Rundt 3000 menneskje omkom.

Det som skjedde med tvilling­tårni var at dei vart rivne ved kon­trollert sprenging. Utført av dei ameri­kanske myndig­heiterne, og kontrollert frå bygning 7. Der­etter vart ogso denne bygningen riven, 20 minuttar etter at BBC melde at bygningen hadde kollapsa. Kor­leis kunde BBC vita at bygning 7 vilde detta ned lenge fyrr? So vart ein rakett sendt i låg høgde inn i den mest folke­tome delen av Penta­gon, og det fjerde flyet muligens skote ned. Det er å håpa at ingen omkom, men dét er nok diverre lite truleg. Men me fær tru at talet på omkomne er langt lågare enn det offisielle talet.

Dette hadde vore plan­lagt lenge, sjå t.d. dette maga­sinet frå 1975. Me fekk ogso mange andre fyre­varsel.

Ved å riva byggi terrori­serte dei ikkje berre landet sine eigne inn­byggjarar, men ogso folki i resten av verdi, og so fekk myndig­heiterne ekstra påskot til å bekjempa "terro­risme" utanfor landet sine grensor. Og dei fekk stoppa NESARA. Og for at gjera alt dette mykje meir tru­verdig, byrja dei truleg produ­sera des­inform­asjon, hovud­sakeleg be­ståande av at ingen passa­sjer­fly var invol­verte; og at det i staden vart nytta bombor/­rakettar. Og at det var eit militær­fly som flaug inn i bygning tvo. So – ver klar over at svært mange av konspirasjons­teoriarne som flyt rundt på Internet kann vera produ­sert av amerikanske myndig­heiter. Det korrekte er at INGEN fly eller rakettar var involverte i rivingen av tvilling­tårni. Og naturleg­vis:

"On the morning of 9/11, 5 war games and terror drills were being con­ducted by several U.S. defense agencies, including one 'live fly' exercise using REAL planes. Drills also apparently included the injection of false 'radar blips' onto the screens of air traffic controllers."

«... sammenstyrtningen av tårnene i New York. I full enighet disker «den frie verdens medie­skapere» opp med den slemme Osama bin Laden, som i en hule i Afghani­stans fjell planla alle tiders mest perfekte terror­anslag. På hans be­faling styrte amatørpiloter, som knapt nok kunne fly et tomotors propellfly, noen kaprede passasjer­fly som de hadde kommet inn i uten pass eller boarding­cards, med fabel­aktig nøyaktighet inn i New Yorks tvilling­tårn med det resultat at de brøt i brann og snart etter styrtet sammen, selv om brennende petroleum under ingen omstendig­heter kan nå opp i tempera­turer som kan smelte stål. (At en tredje bygning – «Bygning 7» – sank sammen, blir om­hyggelig feiet inn under teppet, fordi den offisielle forklaring, at denne bygningen skulle ha styrtet sammen fordi den hadde blitt rammet av brennende rester fra de andre tårnene, bare kan bli trodd av folk som under­veis har mistet sin forstand. Imidlertid finnes det hundre­vis av inter­nettsider som beskriver den offisielle versjons direkte umulighet; hærskarer av arkitekter, ingeniører og piloter be­vitner at det ikke han ha gått for seg på den måten det påstås; fysikere henviser til at tårnene ikke styrtet sammen på grunn av at de ble truffet av flyene, men at de ble sprengt i lufta. Men mediene lyver frekt videre. Men så er jo det deres egentlige opp­gave.» (Jürgen Graf, 8. august 2011.)

«I want to tell you something very clear: don't worry about American pressure on Is­rael. We, the Je­wish people, control America, and Americans know it.» (Ariel Sharon, 3. oktober 2011.)

Vidare nedyver

Til toppen