Leirdalsboki

Framsida 1001-1800 1801-1900 1901-1950 1951-2000 2001-2050 YmistVelkomen til Leirdalsboki.

Ei utklippsbok um stort og smått som hev hendt i Leirdalen fram til i dag, og ogso litt frå bygderne og verdi rundt. Hev du meir stoff, eller du kann korrigera/supplera noko som stend her, send gjerne ein
Ei stor takk til alle som hev bidrege til boki!

Beste helsing Helge Leirdal.

Leirdalen

Leirdalen (skrivst Leirdal) finn du ei mil framum Gaupne (som ligg ved Sognefjorden i Luster kommune, Sogn og Fjordane). Dalen er ein sidedal til dalen som gjeng framyver mot Jostedalen. Den vel 3 km lange vegjen upp frå hovudvegjen er rimeleg bratt. Han startar på Leirmoøygarden og gjeng i sikk-sakk uppetter for so å fylgja fjellsida.
   Det er seks gardar, tri av deim (Hauglund, Pergarden og Andersgarden) er i full drift. Det er ikkje lenger dyr på Rasmushaugen og Blokkeberg, og helder ikkje i Erik-Larsgarden der markerne blir leigde ut til naboarne. I Erik-Larsgarden bur det helder ikkje folk fast. Johanshaugen høyrer til Hauglund. Samt ei liti stova og nokre hytter, og nett fyre du kjem upp, ein liten nedlagd gard (Leirmokleivi, som høyrer til Rasmushaugen). Vidare frametter kjem du til Tunsbergdalen, som no er lagt under vatn, og den lange Tunsbergdalsbreden, som er ein del av Jostedalsbreden.
   Her kann du finna forslag til turar.
Vêrmelding for Leirdalen.

 YR.

 Trafikkmeldingar.

Til toppen av sida

© www.leirdalsboki.no