Leirdalsboki

Framsida 1001-1800 1801-1900 1901-1950 1951-2000 2001-2050 YmistMåneferderna.

Av Helge Leirdal.

Måneskin.

Me hev vorte fortalt at dei fyrste menneski landa på Månen, åtte år etter at president Kennedy i 1961 sa: «...before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.»
   Men — hev du hug til å sjå korleis den fyrste “måne­landingen” verkeleg var? Det kann du sjå her.
   Me kann trygt slå fast at det ikkje hev vore menneske på Månen. Det hev helder ikkje vore menneske i ner­leiken av Månen, alle astro­nautarne/­kosmo­nautarne hev halde seg nokso nær jord­overflata. Fornuftigt nok. Om dei i det heile hev vore opp i frå. Dei er nemleg skode­spelarar som læst flyga i verds­rommet.
   I 1969 (og ogso i dag) vilde det vore livs­farleg og umogeleg for ein astro­naut å bli send til Månen, so det einaste mogelege var å simulera dei manna måne­ferderne.
   Skulde dei likevel klart å gjenomføra desse umogelege ferderne vilde astro­nautarne ikkje overlevd, og uansett fenge massive stråle­skadar. Det hadde helder ikkje vorte serleg til bilete, då filmarne vilde vortne øydelagde (film toler helder ikkje røntgen­strålar).
   Hev du ikkje lurt på kvifor desse manna måne­ferderne brått tok slutt, og kvifor astro­nautarne som liksom hadde vore på Månen fekk slike store psykiske plager i etterkant? Og kvifor russarane, som var lenger komne teknisk, aldri sette ned folk på Månen? Og kvifor ingen den dag i dag, so myket som 40 år etterpå sender folk til Månen?

Anders Björkman:
    All re-entries since 1961 are hoaxes! You are going too fast and do not know your speeds, positions and directions at any moment and cannot adjust anything, as you do not have the means to do it.
   The re-entry was an integral part of the 1957-1991 US/USSR fake 'space race', i.e. simple propaganda. The Russians just said it was dead easy and the Americans agreed. But it was and is impossible.


Stanley Kubrick Filmed Fake Moon Footage
RARE NASA Footage of Apollo 11
A Funny Thing Happened on the Way to the Moon
Apollo Moon Hoax new evidence
What Happened On The Moon - Part 1
What Happened On The Moon - Part 2
Moon landing Hoax
For å fenga litt motvekt: her er ein film som prøver bestrida konspirasjonsteoriarne:
The Truth Behind The Moon LandingsBiletet er måla av Thomas Cole
© www.leirdalsboki.no

  Valid XHTML 1.0 Transitional