LeirdalsbokiGardarne i 1871.

Gruvle­bakken og Leirmo­kleivi er ikkje med.

Røysi
Røysi.
Andersgarden og Pergarden
Anders­garden og Per­garden.
Erik-Larsgarden
Erik-Lars­garden.
Sølfesthaugen
Sølfest­haugen (1868-19??).
Hola
Hola og Holåker­lege.
Perhaugen og Rasmushaugen
Per­haugen (1797-1875) og Rasmus­haugen.
Johanshaugen
Johans­haugen.
Krabbehaugen 1 og 2
Krabbe­haugen 1 (1827-75) og Krabbe­haugen 2 (1865-77).
Bygningarne i 1871
Bygningarne og vegerne frå 1871 plassert på eit bilete frå ca. 1964.


© www.leirdalsboki.no