Overskrift: Leirdalsboki


Nausti


Velkomen til Leirdalsboki!TIL FRAMSIDA. 

Til utvida versjon
Dersom du er leirdøl eller på annan måte hev tilknytning til Leirdalen, kann du få tilgang til ein utvida versjon av Leirdalsboki. Send ein der du ber om passordet. (Det er no nytt passord — det er omtrent det same som fyrr, men no er det snakk om den som gjeng ned på den andre sida av same fjellet. Du ser so vidt i henne heilt til høgre i biletet oppanfor.)
Som åri gjeng

Filmar

Beredskap i heimen


    Høgnorsk Riksmål English
    Høgnorsk Riksmål English
Vil du laga di eigi netside? Prøv ONE.COM som eg nyttar både til
Leirdalsboki og Leirdal Foto.