Overskrift: Leirdalsboki


Nausti


Velkomen til Leirdalsboki!TIL FRAMSIDA. 

Til utvida versjon
Dersom du er leirdøl eller på annan måte hev til­knytning til Leir­dalen, kann du få til­gang til ein ut­vida versjon av Leirdals­boki. Send ein der du ber om pass­ordet. (Det er no nytt pass­ord — det er om­trent det same som fyrr, men no er det snakk om den som gjeng ned på den andre sida av same fjellet. Du ser so vidt i henne heilt til høgre i biletet oppan­for.)

Som åri gjeng

Kvardagstips

Filmar

Beredskap i heimen


    Høgnorsk Riksmål English
    Høgnorsk Riksmål English
Vil du laga di eigi netside? Prøv ONE.COM som eg nyttar både til
Leirdalsboki og Leirdal Foto.