Overskrift: Leirdalsboki


Nausti


Velkomen til Leirdalsboki!


Lærarar og foreldre: høyr på dette!


TIL FRAMSIDA. 

Til utvida versjon
Dersom du er leirdøl eller på annan måte hev til­knytning til Leir­dalen, kann du få til­gang til ein ut­vida versjon av Leirdals­boki. Send ein der du ber om pass­ordet. (Det er no nytt pass­ord — det er om­trent det same som fyrr, men no er det snakk om den som gjeng ned på den andre sida av same fjellet. Du ser so vidt i henne heilt til høgre i biletet oppan­for.)

Som åri gjeng

Kvardagstips

Filmar

Beredskap i heimen


    Høgnorsk Riksmål English
    Høgnorsk Riksmål English
Skulde du ynskja å bidra til drifti av sida kann du gå inn på Pixabay og spandera ein kopp kaffi.


Vil du laga di eigi netside? Prøv ONE.COM som eg nyttar både til
Leirdalsboki og Leirdal Foto.